รศ.ดร.จำลอง ลิ้มตระกูล
Dr. Jumlong Limtragool

Position: Associate Professor in Mechanical Engineering
E-mail : Jumlim@kku.ac.th
Mobile :

Education:

 

Mr.sanchai
 
Office:

Room # ME04
Mechanical Engineering Building (EN04)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
  • Machine Design
  • Appropriate Technology
  • Renewade Energy
Research Activity:
  • Solar Dryer
  • Solar still
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Mechanics of Materials
  • Machine Design 1
  • Machine Design 2