อ.ณัฐดนัย สุขหนา
Mr. Nutdanai Suknha

Position: อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : -
Mobile : -

Education:

 

Natdanhgi
 
Office:

Room # ME04
Mechanical Engineering Building (EN04)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
Research Activity:
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Materail Engineering
  • Dynamics
  • Lubrication Engineering
  • Mechanical Measurement