อ.พงษ์พันธ์ พรมพิพักต์
Mr. Phongphon Promphiphak

Position: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : Phongme@hotmail.com
Mobile : -

Education:

 

Mr.sanchai
 
Office:

Room # ME03
Mechanical Engineering Building (EN03)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
Research Activity:
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Engineering Drawing Laboratory
  • Mechanical Engineering Laboratory 1,2
  • Engineering Workshop Practices