อ.พงศกร ชิดชอบ
Mr. Phongsagorn Chidchob

Position: อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : Phong_chid@hotmail.com
Mobile : -

Education:

 

Phongsagorn
 
Office:

Room # ME03
Mechanical Engineering Building (EN03)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
 • Robotic
 • Programmable Logic Control
 • Computer Aid Design
Research Activity:
 • Visual Arm for Thai Massage
Links:
Teaching Courses:  
 
 • Engineering Drawing
 • Computer Aided Drafting For Mechanical Engineers
 • Piping
 • Introduction to Robotic
 • Programmable Logic Congrol
 • Pneumatic
 • Automatic Control