อ.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
Mr. Rungtawan Wiwattanasirikul

Position: อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : w_rungtawan@hotmail.com
Mobile : -

Education:

 

Mr.sanchai
 
Office:

Room # ME03
Mechanical Engineering Building (EN03)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
  • การถ่ายโอนความร้อน
  • การขนถ่ายวัสดุด้วยลม
  • รูปแบบของการไหล
Research Activity:
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Thermodynamics
  • Heat Transfer