อ.ศราวุฒิ รัตนวงศ์
Mr. Sarawut Rattanawong

Position: อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : sarawut2523@hotmail.com
Mobile : -

Education:
  • วศ.บ. เครื่องกล, เทคโนโลยีมหานคร, 2547
  • วศ.ม. เครื่องกล, เทคโนโลยีมหานคร, 2551

 

Mr.sanchai
 
Office:

Room #ME03
Mechanical Engineering Building (EN03)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
Research Activity:
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Physics
  • Computational Fluid Dynamics
  • Energy Conservation and Management
  • Mechanics of Machinery