อ.วรวุฒิ สุวรรเรือง
Mr. Woravut Suwanrueng

Position: อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
E-mail : worr5640@yahoo.co.th
Mobile : -

Education:

 

Worrawut
 
Office:

Room # 325
Mechanical Engineering Building (EN325)

Address:
Department of Mechanical Engineering
North Eastern University
Khon Kaen 40000, Thailand

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel: +66-43- 222959 - 61
Fax: +66-43-226823 - 24
Internal Ext. 220

Specialising in:
  • การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • การวางแผนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร
Research Activity:
Links:
Teaching Courses:  
 
  • Electrical Technology for Mechanical Engineering
  • Engineering Materials
  • Manufacturing Procresses